Dager
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Timer
0 0 0 0
0 0 0 0
Minutter
0 0 0 0
0 0 0 0
Sekunder
0 0 0 0
0 0 0 0
J/G 13-17 år

B.Langseth Arena cup

..

Velkommen til fotballturnering i B.Langseth Arena i Selbu. Innledende puljespill med påfølgende sluttspill.

-"TURBO-FOTBALL" i Selbu!

- Begrenset antall plasser pr årsklasse gir en intim og effektiv cup

- Cupen foregår over kun 1 dag pr. klasse.

- Kampene spilles på innendørs kunstgressdekke.

- 5er-fotball på 2 baner samtidig, og det benyttes 7er-mål, i klassene J/G 13-15 år

- 7er-fotball på 1 bane i klassene J17 og G16

- Innledende puljespill m/påfølgende sluttspillkamper for alle lag

For øvrig vises det til NFFs breddereglement og regler for spill på små baner (13 år og eldre). Åpner ikke for bruk av spillere fra andre klubber, jmf §6-3.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasser og dager:

GUTTER 13 - FREDAG 14. FEBRUAR 2025

-

JENTER 13 - LØRDAG 15.FEBRUAR 2025

JENTER 14 – LØRDAG 15. FEBRUAR 2025

JENTER 15 - LØRDAG 15. FEBRUAR 2025

JENTER 17 - LØRDAG 15. FEBRUAR 2025 (7er)

-

GUTTER 14 – SØNDAG 16. FEBRUAR 2025

GUTTER 16 - SØNDAG 16.FEBRUAR 2025 (7er)

-

- Premiering er pokaler for de 4 beste lagene. I tillegg blir det uttrekkspremier blant spillerne i alle klasser.

Mer informasjon:

- Kamper på fredag starter tidligst kl 17.00

- Kamper på lørdag/søndag starter tidligst kl 09.00

- pris pr lag er kr 1000 + transaksjonsgebyr

- 5er-fotball m/7er-mål, 2 baner i innendørs hall m/kunstgressdekke. 7er hel bane for G16 og J17.

- 13 minutters kamper, puljespill m/påfølgende sluttspill, minimum 4 kamper pr lag

- maks antall lag i hver klasse kan justeres ut fra påmelding

Det kan bli aktuelt med sammenslåing av klasser for å få tilfredsstillende antall lag å spille mot. Påmeldte lag blir i så fall forespurt om dette er gjennomførbart.

PÅMELDINGSFRIST 10. februar 2025 (Men det kan bli fullt lenge før dette)

Her melder du på laget og betaler - du får automatisk tilsendt en kvittering/bilag slik at du kan få dette refundert, om dette er klubbens policy.